۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند
برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان در سال جاری
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان در سال جاری
برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان در سال جاری
اولین جلسه آموزشی انجمن مسئولین فنی با همکاری معاونت غذاودارو کرمان
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
اولین جلسه آموزشی انجمن مسئولین فنی با همکاری معاونت غذاودارو کرمان
اولین جلسه آموزشی انجمن مسئولین فنی با همکاری معاونت غذاودارو کرمان
اطلاعیه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم شرکتهای تولیدی و وارداتی مواد و فرآورده های خوراکی و آشامیدن...
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۷ بهمن
اطلاعیه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم شرکتهای تولیدی و وارداتی مواد و فرآورده های خوراکی و آشامیدنی
اطلاعیه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم شرکتهای تولیدی و وارداتی مواد و فرآورده های خوراکی و آشامیدنی
جلسه بررسی تدوین برنامه عملیاتی سال 97 باحضور معاونین وزیر بهداشت و معاونین غذاودارو کشور در فضای م...
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ دي
جلسه بررسی تدوین برنامه عملیاتی سال 97 باحضور معاونین وزیر بهداشت و معاونین غذاودارو کشور در فضای مجازی برگزارگردید.
جلسه بررسی تدوین برنامه عملیاتی سال 97 باحضور معاونین وزیر بهداشت و معاونین غذاودارو کشور  در فضای مجازی برگزارگردید.
دوره آموزشی ممیزی ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) برگزار شد.
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي
دوره آموزشی ممیزی ایمنی مواد غذایی برگزار شد.
دوره آموزشی ممیزی ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) برگزار شد.
دورهای آموزشی آرایشی و بهداشتی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ آذر
1-اثرمحصولات آرایشی وبهداشتی غیر مجازبرسلامت مصرف کننده 2-شناخت محصولات آرایشی مجاز و غیر مجاز
دورهای آموزشی آرایشی و بهداشتی
آگاهی با نصب بیلبورد در سطح شهر
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
با همت اداره تحقیق وتوسعه حوزه معاونت غذا ودارو کرمان وبا هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، واحد فرهنگی شهرداری و به منظور اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عموم مردم اقدام به نصب پروتابل و بیل...
آگاهی  با نصب بیلبورد  در سطح  شهر
جلسه ویدئو کنفرانس قطب هشتم کشور- کرمان
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
جلسه ويدئو كنفرانس مديران اداره نظارت بر دارو ، اداره نظارت بر موادغذایی و آزمایشگاه های قطب هشتم کشور برگزار شد.
جلسه ویدئو کنفرانس قطب هشتم کشور- کرمان
پیشرفت پروژه ساختمان جدید آزمایشگاه کنترل موادغذایی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۴ آبان
پیشرفت پروژه ساختمان جدید آزمایشگاه کنترل موادغذایی
پیشرفت پروژه ساختمان جدید آزمایشگاه کنترل موادغذایی
نکاتی درمورد مسمومیت ناشی از استنشاق گاز co
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
نکاتی درمورد مسمومیت ناشی از استنشاق گاز co
نکاتی  درمورد مسمومیت ناشی از استنشاق  گاز co