۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

زنگ صبحانه سالم به صورت نمادین در یکی از مدارس استان کرمان زده شد
زنگ صبحانه سالم به صورت نمادین در یکی از مدارس استان کرمان زده شد
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
زنگ صبحانه سالم به صورت نمادین در یکی از مدارس استان کرمان زده شد
زنگ صبحانه سالم به صورت نمادین در یکی از مدارس استان کرمان زده شد
برنامه "صبحانه سلامت کاری" در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه "صبحانه سلامت کاری" در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
در دومین روز از هفته جهانی غذا، برنامه "صبحانه سلامت کاری" در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار شد.
برنامه "صبحانه سلامت کاری" در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  کرمان
نشست خبری با اصحاب رسانه
نشست خبری با اصحاب رسانه
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۲ مهر
نشست خبری با اصحاب رسانه
نشست خبری با اصحاب رسانه
اعلام برنامه های هفته جهانی غذا
اعلام برنامه های هفته جهانی غذا
۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر
اعلام برنامه های هفته جهانی غذا
اعلام برنامه های هفته جهانی غذا
جلسه ستاد توزیع داروی استان برگزار شد.
جلسه ستاد توزیع داروی استان با محوریت بهبود شرایط توزیع دارو در داروخانه های خصوصی و سرپایی استان در...
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۵ مهر
جلسه ستاد توزیع داروی استان با محوریت بهبود شرایط توزیع دارو در داروخانه های خصوصی و سرپایی استان در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
جلسه ستاد توزیع داروی استان با محوریت بهبود شرایط توزیع دارو در داروخانه های خصوصی و سرپایی استان در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
جلسه آموزشی کارگروه تخصصی فرمولاری ضدعفونی کننده های بیمارستان و کنترل عفونت
جلسه آموزشی کارگروه تخصصی فرمولاری ضدعفونی کننده های بیمارستان و کنترل عفونت
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر
جلسه آموزشی کارگروه تخصصی فرمولاری ضدعفونی کننده های بیمارستان و کنترل عفونت
جلسه آموزشی کارگروه تخصصی فرمولاری ضدعفونی کننده های بیمارستان و کنترل عفونت
جلسه آموزشی با عنوان حداقل ضوابط واحدهای تولید فرآورده های لبنی
جلسه آموزشی با عنوان حداقل ضوابط واحدهای تولید فرآورده های لبنی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
جلسه آموزشی با عنوان حداقل ضوابط واحدهای تولید فرآورده های لبنی
جلسه آموزشی با عنوان حداقل ضوابط واحدهای تولید فرآورده های لبنی
جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا ودارو کرمان
جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا ودارو کرمان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ شهريور
جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا ودارو کرمان
جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا ودارو کرمان
ملزم شدن مراکز عمده پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به اخذ مجوزهای ب...
ملزم شدن مراکز عمده پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به اخذ مجوزهای بهداشتی از سازمان غذا...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد
ملزم شدن مراکز عمده پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به اخذ مجوزهای بهداشتی از سازمان غذا و دارو
ملزم شدن مراکز عمده پخش مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به اخذ مجوزهای بهداشتی از سازمان غذا و دارو
برگزاری جلسه آموزشی" غنی سازی در محصولات غذایی" با حضور مسئولین فنی
برگزاری جلسه آموزشی" غنی سازی در محصولات غذایی" با حضور مسئولین فنی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد
برگزاری جلسه آموزشی" غنی سازی در محصولات غذایی" با حضور مسئولین فنی واحدهایی تولیدی موادغذایی وکارشناسان معاونت وقطب هشتم کشور در محل آمفی تئاتر مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه آموزشی" غنی سازی در محصولات غذایی" با حضور  مسئولین فنی