۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

آدرس

  کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، معاونت غذا ودارو

 

تلفن:

 

  ۸ -  ۳۱۳۲۵۹۱۵   ۰۳۴

 

فکس:

 

 

سامانه پیام کوتاه:

 

 ۱۰۰۰۳۴۱۲۱۰۵۶۲۰

 

پست الکترونیک:

 

   vcfd@kmu.ac.ir  

 

کد پستی:
با شماره گیری 3132  قبل از واحد مورد نظر میتوانید به صورت مستقیم با آن واحد تماس حاصل نمایید.