۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

برگزاری کارگاه خودمراقبتی :برگزاری کارگاه سه روزه خودمراقبتی بمناسبت هفته سلامت روان در سالن آموزش شبکه بهداشت ودرمان .کارگاه آموزشی اصول  خودمراقبتی جهت بهورزان – کاردانان بهداشتی و مراقبین سلامت در تاریخهای 23-24و25 مهرماه طبق برنامه ریزی انجام شده با آموزشگاه بهورزی در 3 گروه متفاوت برگزار گردید . این جلسه با همکاری کارشناسان سلامت روان وروانشناسان طرح تحول برگزار ورئوس مطالب ارائه شده در جلسه فوق به شرح ذیل می باشد .فرزندپروری – ارتباط موثر  – مدیریت استرس ومدیریت خشم – تاب آوری – وخودمراقبتی در بیماریهای اعصاب وروان از جمله افسردگی – اضطراب – بیماری دوقطبی و وسواس

باتوجه به اهمیت موضوع  شرکت کنندگان در این جلسه موظف شدند مطالب آموزشی فوق را به سفیران سلامت انتقال دهند .