۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

در روز 24/7/95به همت واحد سلامت روان مرکز بهداشت همایشی   با همکاری اداره آموزش وپرورش وبا دعوت از مدیران ،مربیان پرورشی ، مشاورین مدارس و  همچنین اعضای کمیته آسیبهای اجتماعی وسرپرستان خوابگاهها در محل سالن آموزش اداره آموزش وپرورش برگزار ودر این همایش  بهرام نژاد مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد معاونت بهداشتی  در زمینه فرزند پروری موفق و وا لد گری کیفی مطالبی را ارائه نمودند . در پایان جلسه ضمن تقدیر وتشکر از زحمات بی شائبه دکتر بهرام نژاد در امر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  لوح یاد بودی  توسط معاونت فرماندار زرند به ایشان  تقدیم گردید.  جلسه فوق از ساعت 30/8 شروع ودر ساعت 11 خاتمه پیدا کرد .