۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

دیدار با امام جمعه زرند :در این جلسه معنوی که ساعت 30/9 امروز برگزار شد ابتدا دکتر رشیدی با تشکر از امام جمعه ، پیرامون مسائل درمان ودغدغه ای که مردم دارند نبود بعضی از پزشکان متخصص که الحمدالله این مشکل هم با جذب چندتن از  پزشکان متخصص دارد رفع میگردد در ادامه جانشین دانشکده ، مسئول مرکز بهداشت ، مسئول اورژانس وکارشناس دبیرخانه جامعه ایمن هر کدام جداگانه پیرامون مشکلات واقدامات انجام شده در واحد خودشان مطالبی را به سمع ونظر امام جمعه رساندند که در پایان جلسه امام جمعه بارهنمودهای خودشان جمع حاضر را بهره مند واعلام نمودند  که اعضاء ستاد نمازجمعه برای بهبود وضعیت سلامتی مرد م از هیچ گونه کوششی دریغ نخواهند کرد .