۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

برگزاری جلسه آموزشی میز خدمت :صبح امروز جلسه آموزشی ستاد صیانت ، طرح تکریم ارباب رجوع ، ومیز خدمت در سالن آموزش بهداشت مرکز بهداشت ودرمان با حضور کلیه مسئولین واحدهای بهداشتی راس ساعت 8برگزارشد.در این جلسه که باتلاوت آیات چند از کلام الله مجید برگزار شد مسئول روابط عمومی پیرامون وظیفه کارمند ان در قبال ارباب رجوع ونحوه برخورد وبرنامه نه گانه ستاد صیانت از حقوق شهروندی ودستورالعمل میز خدمت به حضار جلسه اطلاعاتی را ارائه ووظایف کارکنان در اجرایی نمودن بخش نامه ها ودستورالعملها از همکاران خواست در حد توان خودشان صیانت وتکریم از مراجعه کنندگان را مد نظر قرار دهند وگزارشات ومستندات خود را جهت ارائه به مقامات مافوق هر ماهه ارسال نمایند که این جلسه در روز پیش هم برای کلیه پرسنل بیمارستان سینا برگزار شد.در پایان جلسه مهندس عربپور معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خدا قوت به همکاران وبرگزار کنندگان جلسه از همکاران خواستند برای تکریم ورضایت ارباب رجوع از هیچ کوششی دریغ نکنند .