۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

این بازدید که همراه بود باحضور فرماندار ، معاون رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان و جمعی از مسئولین محلی که در ساعت 10صبح یکشنبه انجام گرفت که پس از بازدید تشکیل جلسه داده شد که در این جلسه پس از بررسی مشکلات امتیاز آب وبرق وگاز  علیزاده معاون وزیر ابراز امیدواری کرد که ساختمان مذکور در ایام الله دهه فجر تحویل داده شود ایشان درادامه گفت دانشگاه  علوم پزشکی  تجهیزات بیمارستان را آماده کنند که دکتر مقدری اعلام داشتند که بعضی از اقلام و تجهیزات خریداری شده است وقرار شد معاون وزیر دو هفته دیگر از روند کار بازدید بعمل آورند.