۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

 اولین کمیته راهبری، اجرایی برنامه تکامل  ابتدای کودک(تاک)  در مورخه 25/6/97 باحضورصادق زاده معاون فرماندار،  دکتر نخعی متخصص پزشکی اجتماعی ومشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی   کرمان ،  دکتر رشیدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان  زرند وسایر مسئولین در اطاق فرماندار برگزارشد .

اولین کمیته راهبری، اجرایی برنامه تکامل  ابتدای کودک(تاک)  در مورخه 25/6/97 باحضور صادق زاده  معاون فرماندار ، دکتر نخعی  متخصص پزشکی اجتماعی ومشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان  و دکتر رشیدی مدیر  شبکه بهداشت زرند و معاونت  شبکه بهداشت زرند وکارشناسان معاونت بهداشتی استان وشهرستان و با حضور روسا وکارشناسان استان وشهرستان  اداره آموزش وپروش واداره بهزیستی واداره تعاون کار وامور اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و..  در محل فرمانداری شهرستان زرند برگزارکه  در این جلسه  دکتر نخعی در خصوص  پروپزال برنامه  توضیحاتی ارائه دادند  وسپس نمایندگان ادارت ذیربط در خصوص فعالیتها ومشکلات مسائلی رامطرح نمودند. از آنجایی که رشد وتکامل کودکان  یک جامعه از عوامل بسیار زیاد ومتنوعی تاثیر میپذیرد  میتوان به فرهنگ ، آموزش ، اقتصاد ، امنیت ، آلودگی محیط زیست  وموارد دیگر اشاره کرد وبسیاری از سازمانها وادارات بر این عوامل تاثیر گذار می باشند  بنابراین بدون حضور سازمانهای ذی نفع وتاثیر گذار  این امر نمی تواند به طور کامل محقق گردد .پیرو جلسه فرمانداری ، جلسه ای با حضور اقای دکتر نخعی متخصص پزشکی اجتماعی ومشاور رئیس دانشگاه علوم پزشک کرمان و عربپور معاونت محترم شبکه بهداشت زرند وکارشناسان معاونت بهداشتی استان وکارشناسان مرکز بهداشت شهرستان در زمینه همکاری  درون بخشی  واهمیت موضوع در محل مرکز یهداشت شهرستان برگزار گردید .