۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

این مانور که در ساعت شش ونیم صبح روز پنج شنبه پنجم مهرماه 97 برگزارکه پس ازاعلام  EOC دانشگاه علوم پزشکی که زلزله ای با قدرت 5/6 ریشتر شهرستان راوررا لرزانده است . تیم واکنش سریع نیروهای بهداشت ودرمان زرند فراخوان شد وپس از اعلام و آماده باش  بیمارستانهای شهرستان ولغو مرخصی ها پرسنل  بلافاصله توسط فرمانده حادثه 3 تیم ارزیاب بهداشت –درمان –پشتیبانی و یک دستگاه آمبولانس از زرند به منطقه حادثه اعزام شدند که ساعت ورود نیروها به شهرستان راور 30/7 دقیقه  ونیروهای واکنش سریع 54 نفربوده اند.