۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

این مانور که در ساعت شش ونیم صبح روز پنج شنبه پنجم مهرماه 97 برگزارکه پس ازاعلام  EOC دانشگاه علوم پزشکی که زلزله ای با قدرت 5/6 ریشتر شهرستان راوررا لرزانده است . تیم واکنش سریع نیروهای بهداشت ودرمان زرند فراخوان شد وپس از اعلام و آماده باش  بیمارستانهای شهرستان ولغو مرخصی ها پرسنل  بلافاصله توسط فرمانده حادثه 3 تیم ارزیاب بهداشت –درمان –پشتیبانی و یک دستگاه آمبولانس از زرند به منطقه حادثه اعزام شدند که ساعت ورود نیروها به شهرستان راور 30/7 دقیقه  ونیروهای واکنش سریع 54 نفربوده اند.