۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

سالهاست که اهمیت سالهای اولیه زندگی ، برای دستیابی به حداکثر رشد وتکا مل همه جانبه در هر فرد شناخته شده است به همین منظور  دومین نشست هم اندیشی کمیته راهبری، اجرایی برنامه تکامل  ابتدای کودک(تاک)  در مورخه 7/7/97 باحضور خنجری فرماندار، دکتر نخعی  مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، دکتر رشیدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان زرند ، مهندس عربپور معاونت بهداشتی شبکه بهداشت ، خانم دکتر صافی زاده مدیر گروه بهداشت خانواده از  معاونت بهداشتی دانشگاه و با حضور روسا وکارشناسان شهرستان از   اداره آموزش وپروش ،اداره بهزیستی ،اداره تعاون کار وامور اجتماعی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) وسایر ادارت  .. . در سالن آموزش مرکز بهداشت شهرستان زرند برگزار که در این جلسه پس ازتلاوت آیات نور وخیرمقدم دکتر رشیدی ، دکتر نخعی در خصوص رشدوتکامل ابتدای کودک (تاک) و اهداف برنامه  توضیحاتی ارائه که در ادامه   رئیس اداره آموزش  وپرورش  ومعاون اداره بهزیستی  در  خصوص فعالیتها ومشکلات مربوطه مطالبی را ارائه وهمکاری خود را در جهت اجرای هرچه بهتر برنامه اعلام نمودند.