۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

 به گزارش روابط عمومی باتوجه به فرارسیدن فصل شیوع بیماریهای آنفلونزا مانور جهت آمادگی وهماهنگی بین سیتمهای اداری برگزار واین مانور از ساعت 9صبح  شروع شد  ابتدا همه ادارات در ستاد بحران شهرستان در محل فرمانداری اجتماع واز آنجا به منطقه شهرک طالقانی محل مانور عزیمت نمودند .