۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
برگزاری جلسه پرسش وپاسخ کارکنان بیمارستان سینا

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ :در روز گذشته جلسه پرسش وپاسخ همکاران بیمارستان سینا که در بیمارستان امام علی (ع) انجام وظیفه مینمایند در سالن آموزش اداره برگزار شد.این جلسه که از ساعت 9 صبح شروع شد وقریب بیش از یک ساعت به طول انجامید حضار در جلسه از نحوه کار که باتوجه به شلوغ شدن بیمارستان امام علی (ع) شرایط بسیار سخت وبعضی مواقع دشوار که از مدیر شبکه بهداشت ودرمان خواستند که هر چه سریعتر پیگیر بیمارستان سینای جدید باشند که دغدغه درمان مردم حل وفصل گرددودر ادامه از نحوه پرداختهای پرسنلی سئوالاتی داشتند که دکتر رشیدی به بعضی از سئوالات جواب قانع کننده وبه بعضی هاشان قول پیگیری تا حصول نتیجه را دادند این چند مین جلسه ای است که از زمان ادغام بیمارستانها با همکاران گذاشته شده است .