۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

در روز گذشته دکتر امیری نما ینده مردم در مجلس شورای اسلامی وخنجری فرماندار از روند کار بیمارستان سینای جدید زرند بازدید بعمل آوردند.

این بازدید که در روز گذشته راس ساعت 9 صبح بعمل آمد دکتر امیری نماینده وخنجری فرماندار بهمراه مدیر شبکه بهداشت ودرمان  ورئیس اداره مسکن وشهرسازی از روند کا ربیمارستان اطلاعاتی را کسب واز پیمانکار خواستند که روند کار را سرعت داده وچنانچه مشکلاتی بر سر راه خود میبینند به مسئولین اطلاع داده تا هر چه زودتر رفع گردد تا آینده  هر چه سریعتر مشکل درمان مردم غیور شهرستان زرند حل وفصل گردد  .