۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور   

ریاست 

جناب آقای دکتر علی رشیدی

مدیر داخلی 

جناب آقای محمد حسین کرمانی نژاد

 

 

 

مدیر دفتر پرستاری

سرکار خانم بتول لطفعلی پور