۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
حسین نوروزی دکتری پزشک-رئیس مرکز 33448115
شکوفه امینی زاده لیسانس کاردان 33448115
طیبه طهماسبی فوق دیپلم آزمایشگاه 33448115  
حمید ضیاالدینی سیکل سرایدار 33448115
زینت میرزایی فوق دیپلم ماما 33448115

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1375 ملکی 1056 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی