۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
لاله مشایخی دکتری پزشک 33468204  
مهسا کریم قاسمی دکتری پزشک 33468204
کبری فرحبخش فوق دیپلم کاردان بهداشت خانواده 33468204
ثریا علیزاده لیسانس پرستاری 33468204
مهری رجبی فوق دیپلم  آزمایشگاه 33468204
سعید احمدی سیکل سرایدار 33468204
مریم رجبی فوق دیپلم ماما 33468204

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1340 ملکی 350 متر ریحان شهر بلوار صاحب الزمان روبروی بازارچه ارائه کلیه خدمات بهداشتی