۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مهدی اسلامی دیپلم بهورز 33447115  
روح الله امیری دیپلم بهورز 33447115
زهرا منصوری فوق دیپلم مامایی 33447115
رضا محمدرضاخانی ابتدائی بهورز 33447115
محمد سلمان زاده سیکل راننده 33447115

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1356 ملکی 483 مرکز سربنان ارائه کلیه خدمات بهداشتی