۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
سکینه محسن بیگی دیپلم تکنیسین بهداشت خانواده 33420340
سکینه مصطفوی سیکل بهورز 33420340
فهیمه هاشمی لیسانس  ماما-مراقب سلامت 33420340
بتول حسینی سیکل کمک بهیار 33420340
مرضیه منصوری لیسانس ماما-مراقب سلامت 33420340
اسما سالاری لیسانس  ماما-مراقب سلامت 33420340

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1365 ملکی 250 متر  خ توکلی روبرو توکلی 16 ارائه کلیه خدمات بهداشتی