۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

رسالت بیمارستان سینا


بیمارستان 84 تختخوابی سینا زرند به عنوان تنها بیمارستان دانشگاهی شهرستان می باشد که با بهره مندي از نیروهاي مجرب و دلسوز خدمات درمانی ایمن را به صورت عمومی و تخصصی به کلیه مراجعین ارائه می نماید.


چشم انداز بیمارستان سینا


ما کارکنان بیمارستان سینا امیدواریم با ساخت بیمارستان جدید با تعهد به ارتقاء کیفیت ، در تمامی زمینه ها از نظرحفظ ایمنی ، جلب رضایت و کسب اعتماد بیماران در سطح شهرستان و مناطق همجوار پیش قدم باشیم .


ارزش ها

 

  1. کسب رضایت خداوند متعال
  2. تعهد مدیریت در اجراي طرحهاي کیفی خدمات
  3. رعایت اصول اخلاق حرفه اي
  4. رعایت اصول ایمنی بیمار وکارکنان
  5. مشتري مداري و رعایت حقوق گیرندگان خدمت
  6. مسئولیت پذیري
  7. خلاقیت و نوآوري
  8. اهمیت ویژه به آموزش کارکنان وتوانمند سازي آنها
  9. استفاده بهینه از تجهیزات،لوازم وفضاي فیزیکی