۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مرضیه مرتضی قریه علی فوق دیپلم مراقب سلامت 33421151
مریم اسلامی شعبجره لیسانس مراقب سلامت 33421151
مرضیه ملکی فوق دیپلم مراقب سلامت 33421151
عظیمه منصوری لیسانس مراقب سلامت 33421151
فاطمه صادقی لیسانس مراقب سلامت 33421151
الهه راهدار لیسانس مراقب سلامت 33421151
اعظم پورمرتضی لیسانس مراقب سلامت 33421151
الهه نصیری لیسانس مراقب سلامت 33421151

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  استیجاری   بلوار امام حسین بلوار هشت شهریور جنب اتش نشانی ارائه کلیه خدمات بهداشتی