۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

 دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زرند به مناسبت روز زمین پاک  به پاکسازی منطقه ده اصغر در 20 کیلومتری شهر زرند پرداختند.

051
054
067
068
071