۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور


قابل توجه دانشجویان محترم (اطلاعیه مهم)

با توجه به اهمیت ارزشیابی در ارتقاء کیفیت آموزش و اهمیت نظرات شما در این فرایند ، خواهشمند است از تاریخ 25 آذر ماه الی 13 دی ماه از طریق وب سایت سما به نشانی http://edu.kmu.ac.ir  مراجعه و اعضای محترم هیات علمی دروس خود را ارزشیابی نمایید.(در صورت عدم مشارکت در ارزشیابی ، امکان چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم امکان پذیر نمیباشد)

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کاردانی بهداشت محیط
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
حضور در دانشکده جهت مصاحبه و پذیرش
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کاردانی بهداشت محیط
تقویم آموزشی نیم سال دوم 96-97
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي
برنامه حذف و اضافه-برنامه انتخاب واحد-برنامه شروع کلاسها
تقویم آموزشی نیم سال دوم 96-97
اطلاعیه تکمیلی پذیرفته شدگان آزمون سراسری
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
اطلاعیه تکمیلی پذیرفته شدگان آزمون سراسری
اطلاعیه تکمیلی پذیرفته شدگان آزمون سراسری
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶-۹۷
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶-۹۷
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶-۹۷
نحوه ورود به سایت سما
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
نحوه ورود به سایت سما
نحوه ورود به سایت سما
شروع کلاسها
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
شروع کلاسها
شروع کلاسها