۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

 وسایل سمعی و بصری

 
آموزشی- اورهد- اوپک- اسلاید- ویدئو پروژکتور -ماکت  cd  -  فیلم آموزشی


و کارگاه کامپیوتر واتصال به اینترنت فراهم می باشد


 

 


 معرفی کتابخانه ها و تعداد کتابها

سال تأسیس کتابخانه دانشکده از سال ۷۱ تاکنون و در ضمن کتابهای موجود در کتابخانه تعداد  

  4962 جلد فارسی و تعداد۶۰۲ جلد لاتین می باشد.