۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين

                                                                 

 

دکتر علی رشیدی

 

         سرپرست دانشکده علوم پزشکی زرند

 

            درجه علمی :متخصص اطفال

تلفن :03433425400

فکس :03433425400