۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
هشتاد و ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
هشتاد و ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان ، دوشنبه 13 اسفند ماه در محل سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد.
هشتاد و ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد
هشتاد و سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان کرمان،هفتم خردادماه با حضور سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان برگزار شد.
هشتاد و سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد
هشتاد و چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان کرمان، 26 شهریور ماه با حضور سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان برگزار شد.
هشتاد و چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان برگزار شد