۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
پنجمین جلسه شورای پیام رسان سلامت کرمان برگزار شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
پنجمین جلسه شورای پیام رسان سلامت کرمان، یکشنبه 13 آبان ماه در محل معاونت امور اجتماعی علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
پنجمین جلسه شورای پیام رسان سلامت کرمان برگزار شد
برگزاری دومین جلسه شورای پیام رسان سلامت کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
دومین جلسه شورای پیام رسان سلامت کرمان، شنبه 19 اردیبهشت ماه در محل معاونت اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
برگزاری دومین جلسه شورای پیام رسان سلامت کرمان
برگزاری جلسه شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
جلسه شورای پیام رسان سلامت با حضور اعضا، دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در محل معاونت اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان