۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۴ شنبه ۲۱ شهريور   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ مرداد   

 

 

دکتر نوذر نخعی

 

                     

                                                                                     

مشاور ارشد رئیس دانشگاه

 

درجه علمی : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استاد

 

 

 

 

034-31325820                                                                                        
n_nakhaee@kmu.ac.ir  

 


 

 

دکتر حسین صافی زاده

  

                                                                

                                                             

    

 

مشاور رئیس دانشگاه در امور ستادی

 

درجه علمی : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استاد

 

 

  

 

 

    034-31325813                                                                                                                                         
    hsafizadeh@kmu.ac.ir