EN
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد   
 • بررسی و شناسایی پتانسیل و ظرفیت دانشگاه و برنامه ریزی به منظور افزایش کسب درآمد از حوزه های بهداشتی، پژوهشی، درمانی و غذا و دارو.
 • تهیه و تدوین سیاست ها، ضوابط و برنامه­های اجرایی توسعه سرمایه گذاری در حوزه سلامت
 • پیش بینی، تنظیم و ارائه راهبردهای لازم در جهت توسعه و تسریع جذب منابع مالی و سرمایه گذاری.
 • شناسایی مشکلات و چالش های حوزه درآمدی و اصلاح فرآیند ها و توسعه زیرساخت های درآمدی دانشگاه 
 • یکپارچه سازی خروجی سامانه های درامدی
 • تعیین حد انتظار درامدی و ارتقای بازده مالی دانشگاه و پیش بینی سازوکارهای عملیاتی کردن آنها از طریق تفاهم نامه سالانه بودجه
 • حمایت از ایجاد و فعالیت شرکت های دانش بنیان دانشگاه و سایر ایده های نوین، ابداعات و اختراعات دانشگاه
 • طراحی برنامه های آموزشی و نظارت بر محتوای آموزش در حوزه های درآمدی، تامین مالی و سرمایه گذاری
 • شناسایی ظرفیت های بالقوه درآمدزایی بین الملل دانشگاه
 • حمایت و تقویت سازوکارهای درآمدزایی از طریق گردشگری سلامت
 • حمایت و تقویت سازوکارهای درآمدزایی از طریق رویکردهای نوین مدیریت دولتی مانند برونسپاری، واگذاری، تمرکززدایی،خودگردانی و مشارکت بخش خصوصی و دولتی
  (Public private partnership)
 • بررسی و ارسال نظرات، پیشنهادات، پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه درآمد
 • ایجاد همسویی و هماهنگی بین واحدهای متناظر در دانشگاه.
 • ایجاد تعامل فعال درونبخشی با تشکیل جلسات منظم از طریق دبیرخانه ستاد به منظور جلب مشارکت صاحبان فرایند در اجرای مصوبات ستاد
 • افزایش بهره وری در حوزه منابع مالی و افزایش درآمد
 • تدوین، تصویب و ابلاغ سازوکارهای انگیزشی  فردی و سازمانی
 • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد درامدی و رتبه بندی کانون های درآمدی
 • پایش و نظارت بر عملکرد حوزه های مرتبط بر درآمد
 • بررسی و رد یا تائید «طرح توجیه اقتصادی» پروژه های توسعه ای جدید و همچنین «پیوست های درآمد / هزینه»  طرح های افزایش بهره وری
 • تشکیل کارگروها ی فنی و اجرایی بر اساس ضرورت و موضوع
 • طراحی و سفارش مطالعات مورد نیاز
 • تشکیل دبیرخانه اجرایی

 

انتخاب حالت کور رنگی
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
آ+
آ
آ-