EN
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد  
 
  • برگزاری جلسات منظم درون بخشی جهت هماهنگی در سطوح مختلف دانشگاه
  • تهیه فرمت قراردادهای BOT جهت ارائه به سرمایه گذاران
  • تهیه فلوچارت های نحوه طی مراحل انجام کارهای مرتبط توسط سرمایه گذاران (در معاونت درمان و معاونت غذا و دارو) جهت راهنمایی و تسهیل کار سرمایه گذاران
  • تشکیل کارگروه جهت بررسی پیشرفت کار بیمارستان های خصوصی در حال ساخت
  • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد درآمدی دانشگاه
  • طراحی برنامه های آموزشی در حوزه درآمدی دانشگاه جهت ارتقا سطح دانش کاربران سیستم ها و کارکنان مرتبط

 

انتخاب حالت کور رنگی
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
آ+
آ
آ-