مراکز تحقیقاتی
آزمایشگاه جامع تحقیقات مرکز تحقیقات علوم اعصاب مرکز تحقیقات فیزیولوژی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید مرکز تحقیقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی مرکز تحقیقات پرستاری مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب مرکز تحقیقات قلب و عروق مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس مرکز تحقیقات علوم دارویی و فرآورده های آرایشی مرکز تحقیقات لیشمانیوز مرکز رشد فناوری های سلامت مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی مرکز تحقیقات کبد و گوارش مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید باهنر پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و فوریت ها مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت مرکز تحقیقات مراقبت اچ‏ آی وی و عفونت های آمیزشی - مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان مرکز تحقیقات اندودنتولوژی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان