۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب مرکز تحقیقات فیزیولوژی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید مرکز تحقیقات پرستاری مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی باز ساختی مرکز تحقیقات قلب و عروق مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس مرکز تحقیقات سلامت غذا،دارو و فرآورده های آرایشی مرکز تحقیقات لیشمانیوز مرکز رشد فناوری های سلامت مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی آزمایشگاه جامع تحقیقات مرکز تحقیقات کبد و گوارش مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم پایگاه تحقیقات بالینی شفا مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی پایگاه تحقیقات بالینی افضلی پور پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت مرکز تحقیقات مراقبت اچ‏ آی وی و عفونت های آمیزشی - پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان مرکز تحقیقات اندودنتولوژی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان
حوزه های مرتبط