۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
مشاورین

 

 دکتر نوذر نخعی
 مشاور در امور بهداشت و درمان
 
  مرتبه علمی : استاد
 
 

    درجه علمی :متخصص پزشکی اجتماعی

 31215653  
nakhaeen@yahoo.com  

 

دکتر احمد میمندی

 

مشاور در امور آزمایشگاه ها    

 

      درجه علمی : دکترای علوم آزمایشگاهی   
 

   31215793

 
 
     ahm_mld@yahoo.com  

 

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی
 مشاور در امور افکارسنجی و تحلیل وضعیت
 
   درجه علمی:دکترای پزشکی ,MPH ,Ph.D آموزش و ارتقا سلامت(مرحله دفاع از                                          رساله)  
   31325097​  
              v.tabatabaei@gmail.com  

 

 دکتر محمدرضا درودیان
 مشاور در امور روابط عمومی
 

           

درجه علمی : متخصص بیهوشی  

مرتبه علمی : دانشیار

 
 

 

    دکتر مسعود پریرخ 
 مشاور در امور علمی آموزشی در امور دندانپزشکی
 
 
مرتبه علمی:استاد
درجه علمی:متخصص
 اندودانتیکس
 
m_parirokh@kmu.ac.ir  

 

 خانم فاطمه ناجی
مشاور در امور زنان و خانواده
 
درجه علمی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 
32263719  
fn_naji@yahoo.com