۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين

Skip Navigation Links.
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
رئیس و معاونین
مشاورین
ستاد شاهد
اداره حراست
امور ایثارگران
Collapse خیرین سلامتخیرین سلامت
فرم جذب خیرین
فرم نذر سلامت
NGO ها و مراکز کشوری
NGO ها و خیریه های استانی
بانک اطلاعات سمن ها
روابط عمومی
روابط بین الملل
هیات اندیشه ورز
مرکز سلامت معنوی
Collapse ساغ ( سلامت و امنیت غذایی )ساغ ( سلامت و امنیت غذایی )
کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
شورای پیام گزاران سلامت
شورای پیام رسان سلامت
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
دبیرخانه هیات امناء
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
حوزه بانوان و خانواده دانشگاه
بازرسی و پاسخگویی به شکایات
ستاد راهبری درآمد و سرمایه گذاری
پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی
شورای کلان منطقه ای هشت آمایش
Collapse معاونت هامعاونت ها
معاونت درمان
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت غذا و دارو
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse دانشکده هادانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده طب ایرانی
پردیس خودگردان
دانشکده علوم پزشکی زرند
دانشکده پرستاری و مامایی رازی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
Collapse مراکز آموزشی درمانیمراکز آموزشی درمانی
مرکز آموزشی درمانی شفا
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی