۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی  به آدرس زیر راه اندازی شده است  

        زمانبندی فرآیند میهمانی و انتقال

مهلت ثبت نام دانشجویان   ۲۵ خرداد تا ۱۵ تیرماه
مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مبدا   ۱۵تیر تا ۱۰ مرداد
مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مقصد  ۱۰ مرداد تا ۵ شهریور  سامانه ثبت درخواست های انتقالی به آدرس 
http://Transmission.behdasht.gov.ir


سامانه ثبت درخواست های میهمان به آدرس
http://Guest.behdasht.gov.ir
  
        
دانشجویان همچنین می توانند از مسیر زیر به سامانه های فوق الذکر دسترسی داشته باشند
صفحه اصلی دانشگاه (kmu.ac.ir)
 - لینک دانشجویان - درخواست میهمانی یا درخواست انتقالی