۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور    تعداد بازدید : 21473
ریاست و معاونین
دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

   ریاست دانشگاه

 درجه علمی: فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق  

مرتبه علمی: دانشیار
         
     
31325820                                          

hrashidinejad@yahoo.com

 
hr_rashidinejad@kmu.ac.ir
 
                                                                                 


                        دکتر مجید فصیحی هرندی            

معاون آموزشی

 
                                               درجه علمی : دکترای انگل شناسی       
 
                                                        مرتبه علمی : استاد

 31325636-31325638  
 fasihi@kmu.ac.ir 

 

 

 

 


 دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
 
 معاون درمان
        درجه علمی : فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق         
         
مرتبه علمی : دانشیار


 
 32113012  

hrashidinejad@yahoo.com

hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

 

 

 دکتر عباس پرداختی 
معاون تحقیقات و فن آوری 
 


 درجه علمی : دکترای فارماسیوتیکس 


مرتبه علمی :استاد


 
 32263855  
 abpardakhty@kmu.ac.ir
 

 

 

 دکتر عباس کامیابی 

 
معاون توسعه مدیریت و منابع
 
 درجه علمی : دکتری پزشکی عمومی  
 
31325733
a_kamyabi@kmu.ac.ir

 

 

 دكتر محسن بارونی
 معاون دانشجویی و فرهنگی
 

  درجه علمی: دکترای تخصصی اقتصاد سلامت


مرتبه علمی: استادیار

31325301
mohsenbarooni@gmail.com

 

 

 
 دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

معاون بهداشتی

 مرتبه علمی : دکترای پزشکی ,MPH ,Ph.D آموزش و ارتقا سلامت


 

 31215740-32114848  
nakhaeen@yahoo.com
 

 

 

 دکتر  محمودرضا حیدری
 معاون غذا و دارو

 

مرتبه علمی : استاد
 
 
 درجه علمی : دکترای سم شناسی و فارماکولوژی
 
 
 
 
 heidarimr@yahoo.com
 heidarimr@kmu.ac.ir
 

 

 

 دکتر حمید ابوسعیدی

 

معاون امور اجتماعی

 

مرتبه علمی : استادیار

 

 درجه علمی : متخصص بیماریهای عفونی

31215678
 

 
Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir
ahaghdoost@gmail.com         

Web:  http://haghdoost.kmu.ac.i
Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir
ahaghdoost@gmail.com         

Web:  http://haghdoost.kmu.ac.i
Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir
ahaghdoost@gmail.com         

Web:  http://haghdoost.kmu.ac.i

 

 معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر عباس کامیابی 
درجه علمی : دکتری پزشکی عمومی  
شماره تماس:21-31215820